PRESENTATIE

Sinds 1986 bestaat de 'Gaume Buissonnière', een rondwandeltocht van 225 km door de Gaume, grotendeels langs landweggetjes en door de bossen. ‘La Gaume buissonnière’ (‘de Gaume buiten de perken’)? Ja, want de route slingert nu en dan nét door Frankrijk en dan weer even door de Ardennen. Onderweg voert zij de wandelaar langs onbekende oorden van de schilderachtige Gaume. In deze prachtige landstreek met zijn rijke bodem wisselen statige loofbossen en grazige weiden elkaar af in het gulle zonlicht. Langs de route ontvouwt zich een geschiedenis nauw verbonden met de cuesta’s, de van oost naar west verlopende heuvelrijen die doen denken aan een kudde schapen. Laat u meevoeren langs getuigen van een veelkleurig verleden, onder meer gevormd door het geologisch toeval : de oude smelterijen met hun heldere vijvers, het plattelandsmuseum van Montquintin, de opgravingen te Montauban, de abdij van Orval… De vriendelijke gastvrijheid van de mensen noodt tot een praatje over de heg, aan tafel in een herberg of in uw onderkomen voor de nacht, … waar u ook kunt genieten van de originele, uitstekende en gevarieerde producten uit de streek.

In maart 2014 heeft de vereniging een geheel vernieuwde gids uitgebracht met een herziene rondwandeling, waarin de veiligheid is verbeterd. Trajecten met steeds drukker wordend autoverkeer zijn eruit gehaald, landweggetjes zijn in de plaats gekomen van enkele geasfalteerde wegen en een wandeling door de stad Virton is toegevoegd. Ook is gezorgd voor een goede aansluiting op de "Chemin Transfrontalier des Mines de Fer" (grensroute langs de ijzermijnen) tussen Halanzy en Saint-Pancré.